Sale
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
  • White Maxi Sheer Kimono
Nude & Co Clothing

White Maxi Sheer Kimono

Sorry, currently out of stock
Beautiful sheer White Kimono to wear over your favourite swimsuit!